عکسی از تولد 53 سالگی کیهان ملکی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کیهان ملکی در خانه اش با تیپ اسپرت است.کیهان ملکی در خانه اش تولد گرفته است.کیهان ملکی در خانه تنهاست.