عکسی از نیو استایل رضا بهرام که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیو استایل رضا بهرام شیک است.نیو استایل رضا بهرام ساده است.نیو استایل رضا بهرام خاص است.