عکسی از مریم شیرازی در سالن زیبایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. مریم شیرازی در کنار دوستش است. مریم شیرازی بازیگر معروف است. مریم شیرازی با تیپ ساده است.