عکسی از مریم خدارحمی در یک پارک عمومی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس مریم خدارحمی سیاه سفید است.مریم خدارحمی بازیگر جوان است.مریم خدارحمی بازیگر مشهور است.