عکسی از شیطنت های هانیه غلامی با دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.هانیه غلامی با دوستش صمیمی است.هانیه غلامی با دوستش همسن است.هانیه غلامی با دوستش در حیاط است.