عکسی از ظاهر همیشه ساده الهه رضایی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. الهه رضایی مجری نوستالژیست. الهه رضایی مجری مشهور است. الهه رضایی مجری برنامه های کودک است.