عکسی از نیلوفر شهیدی در کنار پدرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیلوفر شهیدی بازیگر مشهر است.نیلوفر شهیدی بازیگر جوان است.نیلوفر شهیدی با پدرش است.