عکسی از عاشقانه های سانیا سالاری و‌ ‌مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سانیا سالاری و‌ ‌مادرش شبیه هستند.سانیا سالاری و‌ ‌مادرش در آغوش هم هستند.سانیا سالاری و‌ ‌مادرش در پارک هستند.