عکسی از باربد بابایی و دخترانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. باربد بابایی و دخترانش که دوقلو هستند.باربد بابایی و دخترانش که بزرگ هستند. باربد بابایی و دخترانش در کنار دریاچه.