عکسی از لاله اسکندری در کنار برادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لاله اسکندری بازیگر مشهور است.لاله اسکندری خواهر ستاره اسکندری است.لاله اسکندری با برادر بزرگش است.