عکسی از تیپ رسمی گلزار در نوجوانی  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گلزار در نوجوانی خوشتیپ بوده.گلزار در نوجوانی زیبا بوده.گلزار در نوجوانی بامزه بوده.