عکسی از فاطمه معتمد آریا لب دریا  که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه معتمد آریا بانوی سینمای ایران است.فاطمه معتمد آریا با بهمن فرمان آرا است.فاطمه معتمد آریا بازیگر مشهور است.