عکسی از دوست قدیمی رضا عطاران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دوست قدیمی رضا عطاران نصرالله رادش است.دوست قدیمی رضا عطاران با او صمیمی است.دوست قدیمی رضا عطاران کمدین مشهور است.