عکسی از امیرعباس گلاب و دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امیرعباس گلاب و دوستش در حیاط ویلا هستند.امیرعباس گلاب و دوستش صمیمی هستند.امیرعباس گلاب و دوستش با عینک هستند.