عکسی از جوانی های ابوالفضل پورعرب در نیش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی های ابوالفضل پورعرب با با جمشید هاشم پور است.جوانی های ابوالفضل پورعرب با عینک آفتابی است.جوانی های ابوالفضل پورعرب در یک فیلم قدیمی است.