عکسی از سلفی شاد امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی چند سال است ازدواج کرده اند.امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی هردو بازیگرند.امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی در سفر هستند.