عکس  لب دریایی بابک جهانبخش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بابک جهانبخش خواننده مشهور است.بابک جهانبخش با تیپ اسپرت است.بابک جهانبخش یک پسر دارد.