عکس  متفاوتی از ساره بیات که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ساره بیات به تازگی ازدواج کرده.ساره بیات بازیگر مشهور است.آخرین سریال ساره بیات گیسو است.