عکسی از عمو پورنگ در خانه حمید استیلی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عمو پورنگ در خانه فوتبالیست سابق.عمو پورنگ در خانه مربی فوتبال.عمو پورنگ در خانه دوست فوتبالیستش.