عکس جدید فریبا نادری در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فریبا نادری در ماشینش نشسته است.فریبا نادری در ماشینش با مانتو قرمز است.فریبا نادری در ماشینش تنهاست.