عکسی از تیپ متفاوت بهرام افشاری در تابستان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت بهرام افشاری اسپرت است.تیپ متفاوت بهرام افشاری با کلاه است.تیپ متفاوت بهرام افشاری با تیشرت است.