عکسی جدید از بهنام بانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.بهنام بانی خواننده جوان است.بهنام بانی خواننده مشهور است.بهنام بانی با عینک آفتابی است.