عکسی از شبنم قلی خانی در پشت صحنه کار جدیدش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.شبنم قلی خانی در پشت صحنه با عینک آفتابی است.شبنم قلی خانی در پشت صحنه با مانتو آبی است.شبنم قلی خانی در پشت صحنه با شال سفید است.