عکسی از عاشقانه های رضا بهرام برای مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عاشقانه های رضا بهرام در ماشین است.عاشقانه های رضا بهرام با مادرش است.عاشقانه های رضا بهرام زیباست.