عکسی از نفیسه روشن و رضا فیاضی در یک فروشگاه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و رضا فیاضی همکار هستند.نفیسه روشن و رضا فیاضی در یک سریال بازی میکنند.نفیسه روشن و رضا فیاضی در کنارهم هستند.