عکسی از عباس غزالی و خواهرش در کودکی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عباس غزالی و خواهرش در زمان قدیم هستند.عباس غزالی و خواهرش در خانه شان هستند.عباس غزالی و خواهرش با لباس زمستانی هستند.