عکسی از پیاده روی مجید یاسر با دوستانش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید یاسر با دوستانش صمیمی است.مجید یاسر با دوستانش دانیال حکیمی.مجید یاسر با دوستانش در پارک.