عکسی از ست بامزه برزو ارجمند و‌ دایی اش  که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.برزو ارجمند و‌ دایی اش صمیمی هستند.برزو ارجمند و‌ دایی اش شبیه هستند.برزو ارجمند و‌ دایی اش در خانه هستند.