عکسی از هانیه غلامی در دوران دبیرستان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.هانیه غلامی در دوران دبیرستان با مقنعه است.هانیه غلامی در دوران دبیرستان با قرم مدرسه است.هانیه غلامی در دوران دبیرستان با همکلاسیانش است.