عکسی از گریم‌ متفاوت امیر غفارمنش که ‌در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم‌ متفاوت امیر غفارمنش جدید است.گریم‌ متفاوت امیر غفارمنش رسمی است.گریم‌ متفاوت امیر غفارمنش خاص است.