عکسی از پیمان‌ معادی‌ و ‌دوست صمیمی اش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پیمان‌ معادی‌ و ‌دوست در رستوران.پیمان‌ معادی‌ و ‌دوست در تولد دوستش.پیمان‌ معادی‌ و ‌دوست عزیزش.