عکسی از تیپ محرمی مریم‌ معصومی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ محرمی مریم‌ معصومی مشکی است.تیپ محرمی مریم‌ معصومی شیک است.تیپ محرمی مریم‌ معصومی ساده است.