عکسی از تی شرت بامزه محمدرضا غفاری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تی شرت بامزه محمدرضا غفاری خاص است.تی شرت بامزه محمدرضا غفاری شیک است.تی شرت بامزه محمدرضا غفاری زیباست.