عکسی از تیپ شیک مجید سعیدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ شیک مجید سعیدی رسمی است.تیپ شیک مجید سعیدی با کت و شلوار است.تیپ شیک مجید سعیدی در رستوران است.