عکسی از سحر دولتشاهی با لیدی مکبث که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس سحر دولتشاهی با رعنا آزادی ور است.سحر دولتشاهی بازیگر مشهور است.سحر دولتشاهی با رعنا آزادی ور صمیمی است.