عکسی دیده نشده از جوانی حمید گودرزی و دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی حمید گودرزی با لباس آبی است.جوانی حمید گودرزی با دوستان صمیمی اش است.جوانی حمید گودرزی در کلاس است.