عکسی از علیرضا رئیسی در اتاق گریم که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علیرضا رئیسی معروف است.علیرضا رئیسی بازیگر جوان است.علیرضا رئیسی در حال گریم کار جدیدش است.