عکسی از فقیهه سلطانی و کیک تولدش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فقیهه سلطانی و کیک تولد خاصش.فقیهه سلطانی و کیک تولد زیبایش.فقیهه سلطانی و کیک تولد لاکچریش.