عکسی از طبیعت گردی سینا مهراد با ماشینش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سینا مهراد با ماشینش در جنگل است.سینا مهراد با ماشینش با کلاه است.سینا مهراد با ماشینش که سفید است.