عکسی از سیروان خسروی مدل تبلیغاتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سیروان خسروی مدل تبلیغاتی یک نوشیدنی شد.سیروان خسروی مدل تبلیغاتی زیباست.سیروان خسروی مدل تبلیغاتی شد.