عکسی از سفر لاله اسکندری به شیراز که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سفر لاله اسکندری به آرامگاه کوروش است.سفر لاله اسکندری در تابستان است.سفر لاله اسکندری قدیمی است.