عکسی سردار آزمون و مادرش در خانه لاکچری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سردار آزمون و مادرش اهل گنبد کاووس هستند.سردار آزمون و مادرش در آغوش هم هستند.سردار آزمون و مادرش شبیه هستند.