عکسی از تیپ هنری امیررضا دلاوری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ هنری امیررضا دلاوری با ساز است.تیپ هنری امیررضا دلاوری با لباس سفید است.تیپ هنری امیررضا دلاوری با ریش و سبیل است.