عکسی از شقایق دهقان و پسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.شقایق دهقان و پسرش در کنار هم هستند.شقایق دهقان و پسرش در آغوش هم هستند.شقایق دهقان و پسرش دوستداشتنی هستند.