عکسی از حسین پاکدل در کنار خانواده که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حسین پاکدل با همسرش عاطفه رضوی است.حسین پاکدل با دخترش است.حسین پاکدل برادر مهدی پاکدل است.