عکسی از فریبا نادری در آغوش همسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.فریبا نادری در آسانسور است.فریبا نادری با همسرش است.فریبا نادری بازیگر مشهور است.