عکسی از تیپ مهران مدیری در جوانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مهران مدیری در جوانی با سبیل است.مهران مدیری در جوانی با لباس سفید است.مهران مدیری در جوانی خوشتیپ است.