عکسی از تیپ اسپرت کاظم نوربخش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ اسپرت کاظم نوربخش با کلاه است.عکس تیپ اسپرت کاظم نوربخش سیاه سفید است.