عکسی از استایل جدید ارسلان قاسمی در رستوران که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. استایل جدید ارسلان قاسمی با عینک است. استایل جدید ارسلان قاسمی با مو کوتاه است. استایل جدید ارسلان قاسمی با تی شرت سفید است.