عکسی از سارا منجزی پور در پارک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سارا منجزی پور در پارک با مانتو مشکی است.سارا منجزی پور در پارک با شال آبی است.سارا منجزی پور در پارک قدم میزند.